Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Att förebygga och bekämpa våld

Kursen ökar din kunskap om hur arbetet mot våld i nära relationer kan inkludera personer med funktionsnedsättning.

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar på myndighet och vill veta hur arbetet mot våld i nära relationer kan inkludera personer med funktionsnedsättning.

Målet är att du efter kursen vet hur du kan använda ett funktionshindersperspektiv i myndighetsuppdrag om våld. Kursen tar 30 till 45 minuter att genomföra.

Att förebygga och bekämpa våld

Länken leder till MFD:s plattform för onlinekurser.
Kursen Att förebygga och bekämpa våld (mfd.grade.se)

Resursbanken

Strategi

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor hos Regeringen (regeringen.se)

Upptäcka och ge stöd

Myndighetssamverkan

Checklistor för tillgänglighet