Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kurser om våld i nära relationer

Här hittar du ett metodstöd för att förebygga, upptäcka och agera när någon är utsatt för våld eller utsätter någon annan för våld.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram fyra webbkurser till olika målgrupper som ett stöd i arbetet mot våld i nära relationer. 

En av kurserna ökar din kunskap om hur våld i nära relationer kan ta sig uttryck när den utsatta eller utövaren har en funktionsnedsättning. Den fungerar som kunskapsbas för övriga kurser och heter:  

  • Vad alla bör veta om våld

De övriga kurserna är:

  • Att leda arbetet mot våld – för dig som arbetar som chef eller strateg på en kommun och ansvarar för arbetet med våld i nära relationer.
  • Att agera mot våld i vardagen – för dig som i en kommun arbetar med insatser och myndighetsutövning kring våld i nära relationer.
  • Att förebygga och bekämpa våld - för dig som arbetar på myndighet och vill veta hur arbetet mot våld kan inkludera personer med funktionsnedsättning.

Varje kurs tar ungefär 30 till 45 minuter att genomföra. Alla kurser har en resursbank med extramaterial och fördjupning. Tanken är att du ska kunna använda kursen på ett flexibelt sätt och plocka de delar som är relevanta för dig och din verksamhet.