Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Pa o Auktoriteticko organosko ulajimo

O Auktoriteticko organosko ulajimo si ek sitjimasko auktoriteticko organi so žutij te keren sa kodo so si funkcionalno pharimaski politika. Kado keras ame ke hodj avri keras taj bujharas o žanimo pa ulajimo taj te žutij e societeske aktoren.

Amaro pharipe si ke hodj te avas karingodi andi societetosko trajo e manušenge funkcionalno problemasa taj sa jekhipesko kruja o trajo.

FN:osko konvenciovo pa e čačimata e manušenge funkcionalno problemasa si fundamentalno pe lengi butji.

Auktoriteticko organosko ulajimas si karing e 50 žene so keren butji taj kadales si duj sekciovura taj ek štabo.

Generalno direktori si i Malin Ekman Aldén so si i šerutni po autoriteticko organi taj voj si kas si pharimo angla o guvermento.

Amari butji

Te šaj keras ame amari butji dikhas palales taj analizalinas i butji so si pa funkcionalno problemaki rig. Kado keras ame ke hodj dikhas po trajo e manušenge funkcionalno problemasa taj ofentlickone aktorongi butji sar šaj resen taj te avel ulado lenca.

Ke hodj te tradas po avri barimo ando funkcionalno rig keras angle taj bujharas o žanimo pa o pharimo sar šaj keren andi societi. Ame das žutori kodale aktoren kas si pharipe ke hodj te žutinen o reslimo andi societi taj te bararen o ulajimo e manušenge funkcionalno došasa.

Ame keras vi specialna govermentoske butje so den ame taj phenas po remiso khatar o govermentosko kanslivo taj khatar avera auktoriteticka organura.

E auktoritetickone organosko maj angluno ciloski grupa si e themeske auktoriteticka organa, regiovura, komunura, de vi e biznesosa so lenpe kana si sar butjako dinatori taj producentura anda e produktura taj serivzura.

Ame žas pala kodo hodj te bararas o žanimo taj te las angle žutori khetane amare ciloskegrupenca. Angluno ponto andi butji si ke hodj te anen ande e manušengo korkorikano pardalgelimo ando trajo so maladjile kana sas le problema andi societi.

Kontaktolin ame

Tu šaj kontaktolis Auktoriteticko organosko ulajimo pa o emailo taj telefono.

Kana tu emaila kerden ka o Auktoriteticko organosko ulajimo avela tjiro eamilo ek publikano dokumentumo so šaj den avri pala o ofentlignoprincipo.

Mejl: info@mfd.se
Telefon, växel: 08-600 84 00

Vizitako – poštako adresi

Myndigheten för delaktighet
Rosterigränd 12
Box 470 82
100 74 Stockholm

Zakono pa e nationelna minoritetura taj minoriteticko šib

O zakono pa e nationelna minoritetura taj minoriteticko šib si ando intrego Švedo. O zakoni phenel ke hodj pe e nationelna minoriteticka šiba site len sama taj te žutin le, ke hodj e nationelna minoritetura te birin te inkren taj te bararen pengi kultura taj hodj e administrativna auktoriteton si pharimo te informalin pa e minoritetonge čačimata taj te muken te phen sar kamen ande penge korkorikane pušimata.

Gin maj but pa o zakoni

Tjiro čačimo te hasnis nationelno minoriteticko šib ka o Institutet för språk och folkminnen

Zakono pa o nationelno minoritetura taj minoritetongi šib švedicka ka o Parlamento