Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Bašo o vlasti bašo lejbethan

O vlasti bašo lejbethan (Myndigheten för delaktighet) i jek džanibaskoro vlasti so vazdela upre te kerel pe e funkciniribaskoro čhinavibaskiri politika. Odova keraja adžahar so barakeraja hem buvljaraja o džanibe bašo čhinavkeribe hem odoleja so daja dumo e odgovorno akterenge ko društvo.

Amari buti i te dikha te ovel jek pherdo lejbethan ko društvo kotar o manuša so isi olen funkciniribaskoro čhinavkeribe hem te oven isto dživdibaskere preduslovija.

Amare butikeribaskiri osnova i e Khedime naciengiri konvencija bašo o pravija e manušenge so isi olen funkciniribaskoro čhinavkeribe.

Ko Vlasti bašo lejbethan kerena skoro 50 džene buti hem ola i ulavde ko duj kotora hem jek štabi.

E vlasteskoro šefi i i generalno direktorka Malin Ekman Aldén hem oj i odgovorno baši i buti hem odgovorinela angli vlada.

Amaro butikeribe

Kaj te šaj te kera amari buti, amen pratinaja hem analizirinaja e butikeribaskoro angledžajbe so kerela pe ko funkciniribaskoro čhinavkeribe. Amen keraja odova odolea so dikhaja ko dživdibaskere preduslovija bašo o manuša so isi olen funkciniribaskoro čhinavkeribe hem i buti so kerena o akterija bašo pristupačnost hem lejbethan.

Kaj te šaj te džal pe angle e butikeribaja bašo funkciniribaskoro čhinavkeribe, amen sikavaja hem buvljaraja džanibe baš odova sar šaj te kerel pe buti odole čhinavkeribencar ko društvo. Amen pomožinaja e odgovorno akterenge kaj te šaj te vazdel pe pristupačnost ko društvo hem te barakerel pe o lejbethan e manušenge so isi olen funkciniribaskoro čhinavkeribe.

Amen keraja buti hem specijalno zadačencar kotar i vlada hem odgovorinaja ko predlogongere rasprave tari vladakiri kancelarija hem taro javera vlastija.

E vlasteskiri najvažno cilno grupa i o državna vlastija, regiojna hem komune, ama hem i privreda keda i ko pučiba i rolja sar poslodavco/rabotodavco hem sar producenti produktenge hem servizeske.

Amen dikhaja te šaj te dža angle e džanibaja hem te kera jek podrška zaedno amare cilengere grupencar. Jek važno buti ko odova i te oven andre manuša ple iskustvoja so dine olen asavke pharipa ko društvo.

Kontaktirin amen

Tu šaj te kontaktirine e Vlaste bašo lejbethan mejlea hem telefoneja.
Keda bičhaleja jek meil ko Vlasti bašo lejbethan tegni tlo meil ovela jek dokumenti phravdo sarinenge hem šaj te mukhel pe avri premal o phravdipaskoro principi.

Meil: info@mfd.se
Telefoni, centrala: 08-600 84 00

Avibaskiri adresa hem poštakiri adresa

Myndigheten för delaktighet
Avibaskiri adresa: Sturegatan 3
Box 1210
172 24 Sundbyberg

O zakoni bašo nacionalno minoritetija hem minoritetno čhibja

O zakoni bašo nacionalno minoritetija hem minoritetno čhibja važinela ki sa i Švedska. O zakoni phenela kaj o nacionalno minoritetno čhibja ka oven arakhle hem ka vazden pe, kaj o nacionalno minoritetija ka ikerkeren pli kultura hem ka džan angle ple kulturaja hem kaj o administratikane vlastija i dužno te informirinen bašo minoritetengere pravija hem te del pe olenge than te šaj te uticinen keda vakerela pe bašo olengere pučiba.

Sikljov poviše bašo zakoni

Tlo pravo te koristine o nacionalno minoritetno čhib ko Institutet för språk och folkminnen

O zakoni bašo nacionalno minoritetija hem minoritetno čhib ki romani čhib ko arlisko ko Parlamenti (Riksdagen)