Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Osalistumisen viranomhaisesta

Osalistumisen viranomhainen on tietolaitos joka eistää saamhaan toimheen toiminanvaikeuksitten pulitiikkaa. Tämän met tehemä kehittämällä ja levittämällä tietoja asioista jokka estävät osalistumista sekä tueta vastuussa olevia yhteiskunta-aktööriä.

Meän tehtävä on ette pyrkiä saamhaan täyvelisen osalistumisen yhteiskuntaelämhään niile henkilöile joila on toiminanvaikeuksa ja met eistämä heitten tasa-arvoisuutta elämäneelytyksissä.

FN:in konvensjuuni oikeuksista henkilöile joila on toiminanvaikeuksia on perustana työle.

Osalistumisen viranomhaisella on noin 50 työntekijöitä ja koostuu kahesta osastosta ja yks staabi.

Generaalitirehtööri Malin Ekman Aldén on viramomhaisen pomo ja jolla on vastuu toiminasta hallitusta kohti.

Meän toiminta

Seuraamalla ja analyseeraamalla kehitystä toiminanvaikeuksien alala met luoma perustan suorittaa meän tehtävän. Sen met tehemä kattomalla elämäneelytyksiä henkilöile joila on toiminanvaikeuksia ja seuraamalla julkisten aktööritten työtä osalistumisheen ja käytettävyytheen.

Ottamalla esile ja levittämällä tietoja kuinka estheitä yhteiskunnassa mennee poistaa ajama kehitystä toiminanvaikeuksien alala. Met annama tukea vastuule olevile aktöörile ette eistää yhteiskunnan käytettävyyttä ja ette lisätä osalistumista henkilöile joila on toiminanvaikeuksia.

Met suoritama kans erikoisia hallituksen tehtäviä ja vastaama remishiin joita saama hallituksen kansliasta ja muilta viranomhaisilta.

Viranomhaisen tärkein kohteryhmä on valtiolisia viranomhaisia, rekiuunia ja kuntia, mutta kans elinkeinoelämä mitä koskee työnantajan rollia ja tuotheitten ja palveluitten tuottajia.

Met pyrimä yhessä meän kohteryhmitten kans kehithään tietoja ja ottaa framile tukea. Yks lähtökohta työssä on ette kerätä ihmisitten omia kokemuksia kun on kohattu estheitä yhteiskunnassa.

Kontaktaa meitä

Sie saatat ottaa yhteyttää Osalistumisen viranomhaisheen meilin ja telefoonin kautta.

Kun meilaat Osalistumisen viranomhaisele sinun meilistä tullee ylheinen asia, joka saatethaan jättää ulos julkisuusperiaatheen mukhaan.

Meili: info@mfd.se

Telefooni, väkseli: 08-600 84 00

Vierailu- ja postiosote

Myndigheten för delaktighet/Osalistumisen viranomhainen
Vierailuosote: Sturegatan 3
Box 1210
172 24 Sundbyberg

Laki kansalisista vähemistöistä ja vähemistökielistä

Laki kansalisista vähemistöistä ja vähemistökielistä jällaa koko Ruottissa. Laki sannoo ette kansalisia vähemistökieliä pittää suojata ja eistää, ette kansaliset vähemistöt saattavat säilyttää ja kehittää ommaa kulttuuria ja ette hallintoviranomhaiset on velvotettuja ilmottaa vähemistöitten oikeuksista ja antaa niile vaikutusvaltaa omissa kysymyksissä.

Opi lissää laista

Sinun oikeus käyttää kansalisia vähemistökieliä Kielen ja kansanperintheen instityyttissä