Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årsredovisning 2023

Redovisning av Myndigheten för delaktighets verksamhet, resultat, kostnader, intäkter och ekonomi år 2023.

Villkoren för personer med funktionsnedsättning hänger nära ihop med övrig samhällsutveckling. Sverige står inför en lågkonjunktur och de ekonomiska förutsättningarna för regioner och kommuner är tuffa. Detta riskerar att påverka grupper som redan lever i en utsatt situation. MFD och alla andra offentliga aktörer behöver därför söka nya lösningar och insatser för att personer med funktionsnedsättning inte ska halka efter ytterligare.

Det är sällan MFD:s arbete direkt kan påverka levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Däremot kan myndigheten med sitt uppdrag synliggöra skillnader och orsaker men också gå bredvid och stödja aktörer som äger verktygslådan att i praktiken göra skillnad. Myndigheten har därför under året haft fullt fokus på att fortsätta vidareutveckla sina strategier och verktyg för att genom uppföljning och stödinsatser kunna ge olika samhällsaktörer ett effektivt och målgruppsanpassat stöd. Myndighetens uppfattning är att det som MFD har åstadkommit är relevant och att det finns stor efterfrågan på myndighetens kunskap.

Att kunna skapa förflyttning utan att ha formella verktyg som lag och föreskrift är ett utmanande och krävande myndighetsuppdrag. Det kräver kontinuerligt nya arbetsformer, strategier och format. För att arbetet ska bli framgångsrikt och långsiktigt behöver det samtidigt byggas utifrån grundläggande processer för utvärdering, förbättring och förvaltning. MFD har därför valt att arbetet med att konsolidera myndighetens processer ska vara prioriterat under 2023–2024. Redan i anslutning till verksamhetsplaneringen inför 2024 är det tydligt att denna prioritering har haft effekt.

En effektiv extern output kräver också väl fungerande intern styrning. MFD är en kunskapsintensiv men liten myndighet. Varje medarbetares insatser spelar stor roll och bidrar till helheten. Därför har myndigheten under året fortsatt att utveckla sina arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att tillvarata medarbetarnas kunskap och kompetens. I detta ligger exempelvis att erbjuda en arbetsplats som skapar goda möjligheter för verksamhetsuppdraget. Myndighetens nya kontor är dimensionerat för den nya tidens arbetssätt, som utgör en hybrid mellan fysiskt och digitalt arbete.

MFD konstaterar även i år att myndigheten tillsammans med alla samarbetspartners har tagit viktiga steg, ökat kunskapen och provat nya sätt att arbeta. För att minska klyftorna i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning och för att personer med funktionsnedsättning inte ska riskera att halka efter i samhällsutvecklingen, kommer det dock även framgent att krävas medvetenhet, vilja, prioritering och engagemang från alla samhällsaktörer.

Publikationstyp
Årsredovisning

Utgivningsår
2024

Antal sidor
72

Artikelnummer
2024:4

ISBN (tryck)

ISBN (digital)