Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Välfärdstekniska lösningar och e-tjänster

Uppdraget inkom: 2020 Uppdraget redovisades: 2021

Myndigheten för delaktighet har redovisat uppdraget att stödja kommunerna med kunskap om hur välfärdstekniska lösningar kan bidra till ökad självständighet och delaktighet.

I uppdraget ingick också stödja kommunerna med kunskap om hur e-tjänster kan utformas så att så många som möjligt kan använda dem.

Genomförande

Uppdraget genomfördes i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I relevanta delar har även samverkan med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och Post- och telestyrelsen, PTS skett.

Redovisning

Uppdraget redovisades till regeringen, Socialdepartementet, 1 mars 2021.

Välfärdsteknik och e-tjänster - redovisning av ett regeringsuppdrag att stödja kommunerna med kunskap

Läs mer

Rapporten Välfärdsteknik och e-tjänster - redovisning av ett regeringsuppdrag att stödja kommunerna med kunskap

Regleringsbrev 2020 för Myndigheten för delaktighet hos Ekonomistyrningsverket