Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Våld mot barn och hedersrelaterat våld

Uppdraget inkom: 2023

Myndigheten för delaktighet har regeringens uppdrag att kartlägga och utveckla stödmaterial för att upptäcka och förebygga våldsutsatthet bland barn och unga med vissa funktionsnedsättningar.

Barn och unga med funktionsnedsättning är extra sårbara för att utsättas för våld. Bland annat behöver personer som arbetar med dem ha kunskap och verktyg för att både uppmärksamma och upptäcka de som far illa, men också för att kunna möta dem som utsatts för våld

Hedersrelaterat våld

I uppdraget ingår även en fördjupad kartläggning av hedersrelaterat våld och förtyck mot personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att identifiera målgruppens särskilda utsatthet, förutsättningar och behov och ta del av yrkesverksammas erfarenheter inom bland annat socialtjänst, grundsärskola, gymnasiesärskola, habiliteringsverksamhet, ungdomsmottagningar och daglig verksamhet.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 februari 2025.

Metodstöd till myndigheter och kommuner

MFD har sedan tidigare uppdrag att utarbeta metodstöd till statliga myndigheter respektive kommuner för deras systematiska arbete med att förebygga, upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och våldsutövande bland personer med funktionsnedsättning.

Metodstöd till myndigheter och kommuner