Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Uppdraget inkom: 2020

Myndigheten för delaktighet har uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Regeringen uppdrar åt flera myndigheterna att under perioden 1 januari 2021-31deceber 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Genomförande

Syftet med uppdraget är att arbetssökande personer med funktions nedsättning ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, oavsett arbetsmarknadssektor, med eller utan lönesubvention.

Utgångspunkten är att förstärkta praktikinsatser för arbetssökande personer med funktionsnedsättning ska fortsatt bedrivas av myndigheterna under ytterligare tre år, det vill säga under sammanlagt knappt åtta år.

Arbetsförmedlingen och myndigheterna ska planera praktiken tillsammans. Arbetsförmedlingen kan bevilja praktik på distans i de fall myndigheterna skapar förutsättningar för det, och syftet med insatsen ändå kan uppnås.

Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 500 kvinnor och män med funktionsnedsättning för praktik per år.

Redovisning

Myndigheten för delaktighet ska redovisa uppdraget 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024 till Statskontoret.