Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention

Uppdraget inkom: 2020 Uppdraget redovisades: 2023

Myndigheten för delaktighet hade i uppdrag att medverka i arbetet med att ta fram en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention.

Regeringen ska ta fram en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 21 myndigheter tagit fram ett underlag. En av dessa myndigheter är Myndigheten för delaktighet.

Uppdraget skulle ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Genomförande

De berörda myndigheterna har gjort en individuell analys av nuläget och de långsiktiga behoven inom det egna verksamhetsområdet och bedöma hur pågående riktade satsningar fungerar och kan utvecklas.

De har också gjort en gemensam analys samordnad av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Redovisning

Myndigheternas individuella analyser redovisades till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast 1 september 2021.

Därefter har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen den 31 december 2021 redovisat en plan för arbetet.

Uppdraget slutredovisades av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 1 september 2023.