Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stödja regioner och kommuner i genomförande av funktionshinderspolitiken

Uppdraget inkom: 2024

MFD ska tillsammans med länsstyrelserna stödja regioner och kommuner i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Myndigheten för delaktighet ska tillsammans med länsstyrelserna, utifrån identifierade gemensamma prioriteringar, stödja regioner och kommuner i deras genomförande av funktionshinderspolitiken.

Genomförande

Detta i enlighet med målet för funktionshinderspolitiken och inriktningen för genomförandet av densamma (prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, rskr. 2014/18:86). Vid genomförandet ska myndigheten ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns hos Sveriges Kommuner och Regioner.

Myndigheten för delaktighet ska lämna en samlad redovisning av uppdraget i samband med rapporteringen av strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031 (S2021/06596).

Redovisning

Myndigheten för delaktighet ska senast den 1 april 2025 lämna en redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet).