Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd och vägledning till Folkbildningsrådet 2021–2031

Uppdraget inkom: 2021

Myndigheten för delaktighet ska ge stöd och vägledning till Folkbildningsrådet när det gäller uppföljningen av det nationella målet för funktionshinderspolitiken och hur redovisningen av genomförandet av funktionshinderspolitiken ska ske.

Stödet till Folkbildningsrådet är kopplat till följande beslut av regeringen 

  • Beslut den 23 september 2021 om Uppföljning av funktionshinderspolitiken (dnr. S2021/06571)
  • Beslut den 23 september 2021 om en Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031 (dnr. S2021/06595)
  • Uppdrag till Myndigheten för delaktighet att ge stöd vid uppföljning av funktionshinderspolitiken (dnr S2021/06596). 

I uppdraget till MFD ingår även att vid behov ge stöd till Folkbildningsrådet vid genomförandet av det nationella målet.

Redovisning

Löpande avrapportering.