Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Metodstöd om våldsutsatthet

Uppdraget inkom: 2023 Uppdraget redovisades: 2024

Myndigheten för delaktighet har utarbetat metodstöd till statliga myndigheter respektive kommuner för deras systematiska arbete med att förebygga, upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och våldsutövande bland personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget omfattar alla typer av våld som ingår i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Metodstödet består av onlinekurser om våld i nära relationer och hur professionen kan upptäcka, förebygga och uppmärksamma det.