Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Jämställdhetsintegrering

Uppdraget inkom: 2019 Uppdraget redovisades: 2023

Myndigheten för delaktighet hade i uppdrag att delta i regeringens arbete med jämställdhetsintegrering.

Myndigheten för delaktighet har redovisat hur myndighetens fortsatta arbete med identifierade mål och förbättringsområden avseende jämställdhetsintegrering inom ramen för myndighetens verksamhetsområde bidrar till att uppnå målen för 
jämställdhetspolitiken.

Genomförande

Myndigheten hade i uppdrag att fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), med fokus på delmål 1, en jämn fördelning av makt och inflytande, kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer.

Jämställdhetsintegrering i MFD - Inriktning för perioden 2022–2025

Redovisning

Myndigheten för delaktighet redovisade fram till 2023 uppdraget årligen. MFD jobbar fortsatt med jämställdhetsintegrering. 

Jämställdhet och funktionsnedsättning (mfd.se)