Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd för att migranter ska få rätt hjälp

MFD har tagit fram ett kunskapsstöd för aktörer som arbetar med att ta emot migranter i Sverige så att de får rätt hjälp och insatser i tid.

Världen är i ständig förändring. Krig, konflikter, terror och katastrofer tvingar människor på flykt. Människor som flyr sina hemländer och kommer till Sverige har rätt till grundläggande stöd och hjälp. Många har också rätt att delta i utbildning och etablera sig på arbetsmarknaden.

För människor på flykt med funktionsnedsättning blir denna process ofta mycket svårare, då myndigheter och aktörer ofta inte ställer frågor om funktionsnedsättning i tid. Eller så saknar de rutiner och förutsättningar för att på ett lämpligt sätt hantera migranters behov och förutsättningar. Många funktionsnedsättninger syns heller inte utåt, vilket gör det svårare att uppmärksamma dem.

Arbeta förtroendeskapande

Konsekvensen blir att migranter riskerar att inte få tillgång till rätt stöd, nödvändiga hjälpmedel, tolkhjälp och anpassat boende under asyltiden eller efter att personen fått uppehållstillstånd.

– För personer som stigmatiserats för sin funktionsnedsättning i hemlandet kan det vara svårare att ta initiativ och själv berätta om sin funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att arbeta förtroendeskapande och ställa frågor om funktionsnedsättning och särskilda behov, säger Josefina Streling, utredare på MFD och projektledare för uppdraget att ta fram ett stöd för att möta migranter som kommer till Sverige .

Orsakerna till att ansvariga aktörer och myndigheter inte ställer frågor om funktionsnedsättning och särskilda behov beror på en ovana att ställa frågor och uppmärksamma särskilda behov. Det beror också på begränsningar i informationsöverföring mellan myndigheter utifrån sekretesslagstiftningen.

– Det kan också vara så att yrkesverksamma upplever att det är svårt att ställa frågor som upplevs som integritetskränkande, känsliga eller obekväma, säger Josefina Streling.

Stöd för dig som möter migranter

Här beskrivs kortfattat det stöd som MFD har tagit fram för dig som möter skyddsbehövande eller nyanlända personer med funktionsnedsättning.

Kartor över mottagningssystemet

För att öka kunskapen över hur mottagningssystemet ser ut har MFD tagit fram tre kartor. Med hjälp av olika illustrativa rutor beskriver kartorna hur det kan se ut när en person med funktionsnedsättning kommer till Sverige. Det framgår vilka aktörer och funktioner som har ansvar och vilka hinder som kan uppstå på vägen. Kartorna beskriver hinder som uppstår för personer som befinner sig i asylprocessen, har beviljats tillfälligt skydd eller har uppehållstillstånd i Sverige.

Genom att reflektera kring var i systemet er verksamhet befinner sig, kan ni synliggöra hur ni ska uppmärksamma skyddsbehövande och nyanlända personer som har en funktionsnedsättning.

Kartor över mottagningssystemet

Mikrohandlingar – ändra sitt sätt att kommunicera

Begreppet mikrohandlingar är hämtat ur den normkritiska pedagogiken. Mikrohandlingar kan beskrivas som små handlingar som kan göras i vardagen och som inte kräver stora budget- eller planeringsresurser. Det kan vara att ställa frågor på ett nytt sätt eller att ändra mindre interna rutiner i en specifik fråga.

MFD har sammanfattat begreppet och ger stöd i hur du kan börja ställa rätt typ av frågor för att skapa förändring på din arbetsplats.

Mikrohandlingar - handlingar som gör skilllnad

Broschyr för migranter

MFD har tagit fram en broschyr på tio språk, inklusive svenskt teckenspråk, som visar på vilka insatser och hjälpmedel man kan ansöka om som ny i Sverige.  

Information för dig som är ny i Sverige och lever med en funktionsnedsättning