Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Personer med funktionsnedsättning möter fortsatt utmaningar

MFD:s årliga rapport kartlägger situationen för personer med funktionsnedsättning. Den visar att det fortfarande finns hinder till delaktighet inom flera områden.

Kvinna i rullstol och man plockar svamp.

Personer med funktionsnedsättning har sämre ekonomiska förutsättningar än övriga befolkningen, en utveckling som är oförändrad sedan 2021. En av fyra lever i risk för fattigdom. Samtidigt har de ekonomiska klyftorna i samhället ökat och kommer sannolikt att fortsätta öka.

En annan allvarlig brist är att kommunikationen i Sveriges krisberedskap inte inkluderar personer med funktionsnedsättning, varken inför eller under en kris. Färre än hälften av landets kommuner ställer krav på att tjänster för särskilt sårbara grupper ska kunna fungera i händelse av krig eller kris. Dessutom upplever många personer med funktionsnedsättning att det saknas tillgängliga skyddsrum, tillgänglig information och målgruppsanpassad kommunikation.

All info om kriser utgår från att man är normfungerande, både i hur själva informationen ges och i vad informationen handlar om, uppger en person med funktionsnedsättning i MFD:s panel Rivkraft.

Rapport till regeringen

MFD:s rapport är en del av återrapporteringen till regeringen av den nationella strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken. Strategin gäller mellan 2021 och 2031 och ska leda till ett samhälle där alla kan vara delaktiga och leva på lika villkor.

Läs rapporten

Fler insikter om situationen för personer med funktionsnedsättning och hur offentliga aktörer bidrar till målet med funktionshinderspolitiken finns i årets rapport:
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2023