Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Olika förutsättningar för kvinnor, män och barn med funktionsnedsättning

MFD:s följer årligen upp situationen för personer med funktionsnedsättning. Årets rapport visar att förutsättningarna för delaktighet skiljer sig mellan män, kvinnor och barn med funktionsnedsättning.

En mamma med sitt barn i bärstol i skog.

Uppföljningen visar det finns utmaningar vad gäller såväl jämställdhet som barns rättigheter. Kvinnor och män med funktionsnedsättning har olika förutsättningar där männen generellt har en bättre levnadsstandard än kvinnorna.

Barn med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp som behöver stöd. Samtidigt saknas fortfarande statistik som kan ge en tydlig bild av hur förutsättningarna för dessa barn ser ut och utvecklas.

Krisberedskap är ett annat område där barn med funktionsnedsättning har andra förutsättningar än vuxna. Många boenden och verksamheter för särskilt sårbara barn och unga saknar planer för att kunna ge fortsatt stöd om en kris skulle inträffa. Motsvarande verksamheter för vuxna är däremot i större utsträckning förberedda inför eventuella drabbningar.  

Rapport till regeringen

MFD:s rapport är en del av återrapporteringen till regeringen av den nationella strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken. Strategin gäller mellan 2021 och 2031 och ska leda till ett samhälle där alla kan vara delaktiga och leva på lika villkor.

Läs rapporten

Fler insikter om situationen för personer med funktionsnedsättning och hur offentliga aktörer bidrar till målet med funktionshinderspolitiken finns i årets rapport:
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2023