Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Nuläget i funktionshinderspolitiken

Den årliga rapporten där MFD följer funktionshinderspolitikens utveckling är här. Den visar att offentliga aktörer gör många insatser, men att arbetet behöver fortsätta.

Kollegor har hybridmöte i litet mötesrum.

Många myndigheter, kommuner och regioner har under året arbetat med att öka tillgängligheten och delaktigheten. Dessa har exempelvis:

  • Utvecklat vilka individuella stöd och lösningar de erbjuder och förbättrat sitt arbete med tillgänglig information. 
  • Identifierat kunskapsluckor eller behov av åtgärder utifrån sin verksamhet.
  • Utvecklat fördjupningsstudier, nulägesbeskrivningar och handlingsplaner med både interna och externa insatser.
  • Utvecklat sin uppföljning genom nya uppföljningsmodeller, ny statistik, eller en utvecklad tillsyn.
  • Genomfört konkreta insatser i sin externa verksamhet,  genom att exempelvis anordna tillgängliga arrangemang. Dessa kan på sikt komma att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning.

Trots denna positiva utveckling behöver offentliga aktörer arbeta mer aktivt för att vända utvecklingen inom vissa områden. Personer med funktionsnedsättningar möter fortsatt stora utmaningar i samhället.

Myndigheterna som arbetar inom strategin gör framsteg

29 myndigheter och Folkbildningsrådet har ett särskilt uppdrag att genomföra strategin för funktionshinderspolitiken. MFD har en utpekad roll som samordnare för uppdraget. Årets resultat visar att dessa myndigheter generellt arbetar mer intensivt och har bättre resultat än övriga myndigheter.

Rapport till regeringen

MFD:s rapport är en del av återrapporteringen till regeringen av den nationella strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken. Strategin gäller mellan 2021 och 2031 och ska leda till ett samhälle där alla kan vara delaktiga och leva på lika villkor.  

Läs rapporten

Fler insikter om situationen för personer med funktionsnedsättning och hur offentliga aktörer bidrar till målet med funktionshinderspolitiken finns i årets rapport:
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2023