Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ledarhundsverksamheten har flyttat till MFD

Den 1 april flyttade ledarhundsverksamheten till Myndigheten för delaktighet från Synskadades Riksförbund.

Ledarhunden Mira i sele mellan SRF:s förbundsordförande Niklas Mattsson och MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén.

Nu är ledarhundsverksamheten formellt flyttad till Myndigheten för delaktighet, MFD. Sju personer från Synskadades riksförbund, SRF, valde att följa med verksamheten till MFD. Även myndighetens befintliga personal kommer att stödja verksamheten på olika sätt.

– Det är väldigt roligt att få välkomna en helt ny verksamhet till oss på MFD. Det känns också tryggt att den kompetenta personal som jobbar i ledarhundsverksamheten följer med. Vi ser alla fram mot att få ledarhundsverksamheten på plats och är spända på att få stifta bekantskap med såväl nya kollegor som de fantastiska hundarna som förändrar livet för många personer med grav synnedsättning, säger Malin Ekman Aldén.

Pressmeddelande: Flytten av ledarhundsverksamheten klar

Information om ledarhundsverksamheten på MFD:s webbplats: Ledarhundsverksamheten

Bakgrund till flytten

I budgetpropositionen för 2018 meddelade regeringen att den har för avsikt att samla ansvaret för ledarhundsverksamheten hos MFD. Regeringen gav under 2018 MFD i uppdrag att analysera vad en sådan förändring skulle innebära. 

Uppdraget och MFD:s rapportering: Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar

År 2019 gav regeringen MFD i uppdrag att praktiskt förbereda flytten av ledarhundsverksamheten från Synskadades Riksförbund, SRF, till MFD. Under förberedelsearbetet har MFD haft kontakter med bland andra ledarhundsförare, leverantörer av ledarhundar och syncentraler. 
Uppdraget Förbereda en övergång av ledarhundsverksamheten till MFD 

I april 2023 beslutade regeringen om en lagrådsremiss med ett förslag till ny lag för verksamheten - lagen om dispositionsrätt till ledarhundar. Den 30 maj lämnar regeringen ett förslag (proposition) om den nya lagen till riksdagen och den 15 november 2023 sa riksdagen ja till regeringens förslag.

Proposition 2022/23:122 hos Regeringskansliet

Ledarhundar (Betänkande 2023/24:SoU2 Socialutskottet) hos Riksdagen 

De nya reglerna för ledarhundsverksamheten började gälla 1 april 2024. 

Lag (2023:692) om dispositionsrätt till ledarhund hos Riksdagen

Foto: Monica Walldén.