Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Dialog identifierar möjligheter och lösningar

De flesta regioner, kommuner och myndigheter för dialog och inhämtar kunskap från personer med funktionsnedsättning i sitt tillgänglighets- och delaktighetsarbete. Det visar årets uppföljning.

Myndigheten för delaktighets uppföljning av kommuner, regioner och myndigheter sker årligen via enkäter och ska bidra till att ge stöd till utvecklings- och förbättringsarbete för dem som deltar.

Årets resultat visar att nästan alla regioner och kommuner och två av tre myndigheter för dialog och skaffar sig kunskaper från personer med funktionsnedsättning. Att lyssna på dem med egna erfarenheter bidrar till att identifiera hinder och ta fram möjliga lösningar.

Upphandling - ett förbättringsområde

Uppföljningen visar på en rad förbättringsområden. Ett exempel är att ha ett funktionshinderperspektiv vid upphandlingar som är ett effektivt sätt att förbättra tillgängligheten. Det bidrar till att fler lokaler, produkter och tjänster blir tillgängliga och enklare att använda.

Men endast 37 procent av de svarande kommunerna anger att de har ställt krav på tillgänglighet vid alla eller de flesta upphandlingar under de senaste 12 månaderna, när det har varit relevant. Motsvarande siffra för regioner är 33 procent och för myndigheter 27 procent.

Läs hela resultatet av uppföljningen och ta del av MFD:s metodstöd och goda exempel om dialog och strategiskt arbete.

Uppföljning av myndigheter, kommuner och regioner - MFD

Metodstöd om dialog och strategi - MFD