Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero

Utbildningsdepartementet Datum: 17 april 2020

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslag 3 Ändringar för ökad trygghet och studiero i läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

MFD lämnar inga synpunkter på förslag 2.2. Behörighetskrav för att få undervisa i ämnet samiska i sameskolan ska införas.

MFD tillstyrker förslag 3 Ändringar för ökad trygghet och studiero i läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. MFD ser positivt på att samtliga skolformer får så likvärdiga förutsättningar som möjligt att arbeta med trygghet, studiero och arbetsmiljö.

MFD ser positivt på att det förtydligas att rektorn har ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Flera undersökningar visar att många elever med funktionsnedsättning idag upplever en stor utsatthet i sin skolmiljö (https://www.mfd.se/vart-uppdrag/publikationer/rapport/skapa-en-trygg-skola/).

MFD vill också lyfta vikten av att involvera alla elever oavsett funktionsförmåga i arbetet med trygghet och studiero för att ansvaret i läroplanerna och de uttalade målen också ska få praktiskt genomslag. MFD välkomnar därför det breda arbete som utredningen Nationell plan för trygghet och studiero (https://www.regeringen.se/492d82/contentassets/18b7c671213a4b24a45d161f021b9dc2/nationell-plan-for-trygghet-och-studiero) ska göra för att kunna säkerställa förutsättningarna för detta.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2020-04-17

Diarienummer
2020/0044

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Romina Ramos