Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Slutredovisning av ett regeringsuppdrag om ett samlat system för att följa utvecklingen av funktionshinderspolitiken 2011-2016.

Utvecklingen inom de flesta politikområden har gått långsamt. Det är framförallt inom områdena kultur, media, it och transport som utvecklingen har varit positiv. Detta har skapat bättre förutsättningar för ökad delaktighet och förbättrade levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt har utvecklingen inom områden som fysisk tillgänglighet och arbetsmarknad stått stilla eller gått långsamt framåt under strategiperioden.

Utvärderingen visar att den strategi som har legat till grund för genomförandet av funktionshinders­politiken har haft betydelse för utvecklingen, men pekar också på ett antal brister som behöver uppmärksammas för ett mer effektivt utfall. Strategin saknar bland annat ansvariga aktörer för områden som är väsentliga för levnadsvillkoren bland personer med funktions­nedsättning och för deras delaktighet i samhället. Exempel på områden som saknas är demokrati och vård och omsorg. Utvärdering visar också att det är svårt att se effekten av strategin då uppföljning saknas inom många områden.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2016

Antal sidor
182

Artikelnummer
2016:14

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-21-7