Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av regioner 2020 - resultat och tabeller

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppföljning av regioners arbete för att göra verksamhet, lokaler och information tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 2020.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att följa upp regionernas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att följa upp hur regioner arbetar systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor skickar vi årligen ut en enkät till samtliga regioner.

Uppföljningen 2020 visar bland annat att alla regioner som svarat på enkäten arbetar med att föra dialog och inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning. Den visar också att många regioner i stor utsträckning arbetar för att göra sina rekryteringsprocesser tillgängliga.

 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2021

Antal sidor
20

Artikelnummer
2021:2

ISBN (digital)
978-91-87883-78-1 (pdf)