Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av regioner 2019

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppföljning av hur regioner arbetat systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor 2019.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att följa upp kommunernas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljningen 2019 visar att nästan alla regioner har funktionshindersperspektiv i sina styrande dokument. 

Varannan region har haft kunskapshöjande insatser för att öka kunskapen hos förtroendevalda eller tjänstepersoner på ledningsnivå om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Många regioner ställer krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster.

 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
14

Artikelnummer
2020:25

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-81-1 (pdf)