Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av myndigheter 2021 - resultat och tabeller

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

MFD har i uppdrag att följa upp myndigheternas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att följa upp hur myndigheter arbetar systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor skickar vi årligen ut en enkät till alla myndigheter.

Uppföljningen 2021 visar att myndigheterna har ökat sin kännedom om det
nationella målet och dess inriktning från 2020. Det innebär att fler har kunskap om sitt ansvar att arbeta för jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljningen visar också att många myndigheter i stor utsträckning arbetar
med att säkerställa att rekryteringsprocesserna är tillgängliga. Detta bidrar till
att myndigheter får tillgång till en större bredd av kompetens.

Många myndigheter arbetar också fortsatt med den praktiska tillgängligheten
genom att göra sina lokaler, webbplatser, e-tjänster och mobilapplikationer
användbara för fler.

Två effektiva verktyg som myndigheter kan använda för att identifiera hinder
för delaktighet och avhjälpa dem är att inhämta kunskap från person med
funktionsnedsättning samt att ställa krav på tillgänglighet i upphandlingar.
Uppföljningen 2021 visar att det finns förbättringspotential inom båda dessa
områden.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2021

Antal sidor
31

Artikelnummer
2021:19

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-93-4