Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av myndigheter 2020 - resultat och tabeller

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppföljning av myndigheters arbete för att göra verksamhet, lokaler och information tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 2020.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att följa upp myndigheternas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

Uppföljningen 2020 visar att myndigheterna har ökat sin kännedom om det nationella målet och dess inriktning från 2019. Det innebär att fler har kunskap om sitt ansvar att arbeta för jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Den visar också att många myndigheter i stor utsträckning arbetar med att säkerställa att rekryteringsprocesserna är tillgängliga. Detta bidrar till att myndigheter får tillgång till en större bredd av kompetens.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2021

Antal sidor
31

Artikelnummer
2021:3

ISBN (digital)
978-91-87883-79-8 (pdf)