Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av myndigheter 2019

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppföljning av myndigheters arbete för att göra verksamhet, lokaler och information tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 2019.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att följa upp myndigheters arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Majoriteten av myndigheterna har kännedom om det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken. Det är också vanligt att myndigheterna har en med handlingsplan för tillgänglighet eller  har funktionshindersperspektiv i andra styrande dokument.

Att genomföra samråd med intresseorganisationer kan förbättras. 

Att ställa krav på tillgänglighet i upphandling är ett effektivt sätt att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen visar att en tredjedel saknar krav på tillgänglighet vid upphandling.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
27

Artikelnummer
2020:26

ISBN (digital)
978-91-87883-82-8 (pdf)