Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av kommuner 2021 - resultat och tabeller

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

MFD har i uppdrag att följa upp kommunernas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att följa upp hur kommuner arbetar systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor skickar vi årligen ut en enkät till alla kommuner.

Uppföljningen 2021 visar att nästintill alla kommuner arbetar med att
föra dialog och inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning.
Det är positivt och bidrar till att kommunen får kunskap om hinder för
delaktighet och vad som kan göras för att åtgärda dem från de som själva
har upplevt hindren.

Uppföljningen visar även att det i många kommuners
ledande nivå finns kännedom om FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Det indikerar en god förståelse för
funktionshindersfrågor på den nivån. Det skapar förutsättningar för att
arbete med funktionshindersfrågor genomsyrar kommunens alla
ansvarsområden.

Kommunerna arbetar i relativt stor utsträckning med att utforma sina
webbplatser så att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, men inte i lika mycket med att utforma sina e-tjänster och
mobilapplikationer så att de blir tillgängliga för fler. Här kan kommunerna
förbättra sig. Det är centralt att även dessa tjänster blir användbara då
digitaliseringen innebär att ärenden i större utsträckning hanteras digitalt.
Det kan handla om skolplattformar, tjänster för att ansöka till förskola, göra
felanmälningar, ansöka om bygglov eller göra aktivitetsbokning.

Ytterligare ett område där det kan ske stora förbättringar är upphandling.
Där kan kommunerna bli bättre på att ställa krav på tillgänglighet som
ett effektivt sätt att bidra till att lokaler, produkter och tjänster blir
tillgängliga och enklare att använda för fler.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2021

Antal sidor
24

Artikelnummer
2021:17

ISBN (digital)
978-91-87883-91-0