Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av kommuner 2019

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppföljning av hur kommuner arbetat systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor 2019.

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att följa upp kommunernas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

För att få systematik och struktur i arbetet med funktionshindersfrågor kan arbetet utgå från en specifik strategi eller integreras i andra övergripande styrdokument. Uppföljningen 2019 visar bland annat att nästan alla kommuner har funktionshindersperspektivet i något styrande dokument.

Det är också vanligt att kommuner för dialog och inhämtar kunskap och synpunkter från personer med funktionsnedsättning. På det sättet får kommunerna ökad kunskap om hinder för delaktighet och vad som kan göras för att åtgärda dem.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
14

Artikelnummer
2020:24

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-80-4 (pdf)