Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021

Uppföljning av funktionshinderspolitiken Regeringsuppdrag

I den här rapporten följer MFD upp de första månaderna med den nya systematiska strategin för funktionshinderspolitiken.

I september 2021 antog regeringen en ny strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken som sträcker sig till 2031. Den utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nationella funktionshinderspolitiska målet om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

I strategin har 28 myndigheter och Folkbildningsrådet fått i uppdrag att följa upp funktionshinderspolitiken utifrån det nationella målet inom sina respektive ansvarsområden. Myndigheten för delaktighet ska fungera som stöd till myndigheterna.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2022

Antal sidor
164

Artikelnummer
2022:3

ISBN (digital)
978-91-87883-95-8 (pdf)