Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Rapporten Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018 visar att det finns en ambition hos offentliga aktörer att införa ett funktionshindersperspektiv i verksamheten, men att arbetet ofta saknar verktyg och konkreta mål.

Det finns ett stort intresse från kommuner, regioner och statliga myndigheter vad gäller ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Många aktörer gör insatser och tar särskilda initiativ, men arbetet kan bli mer strategiskt.

Funktionshindersperspektivet är avgörande för i vilken takt samhället utvecklas mot det politiska målet om full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har i årets rapport tittat särskilt på delaktigheten inom utbildning, arbetsliv och digitalisering. Dessa områden påverkar i hög grad också delaktigheten inom andra områden.

Resultaten visar att det fortfarande finns en grundläggande och vidsträckt ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Kunskapen om konkreta skäl för denna ojämlikhet behöver kartläggas och belysas inom många samhällssektorer.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2019

Antal sidor
48

Artikelnummer
2019:2

ISBN (digital)
978-91-87883-55-2