Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av regioner 2022 - resultat och tabeller

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

MFD har i uppdrag att följa upp hur regionerna arbetar med sitt funktionshinderspolitiska uppdrag och genomför därför en årlig enkät till samtliga regioner.

Frågorna i enkätuppföljningen hösten 2022 berörde både regionernas arbetsgivarperspektiv och verksamhet gentemot medborgarna. 17 av 21 regioner besvarade enkäten, jämfört med 19 regioner 2021.

Vissa frågor i 2022 års enkät har förändrats jämfört med 2021 års enkät. Resultaten presenteras utifrån antal svarande regioner för respektive fråga.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
34

Artikelnummer
2023:14

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-987835-9-9 (pdf)