Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultat från uppföljning av kommuner 2022

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

MFD har i uppdrag att följa upp hur kommunerna arbetar med sitt funktionshinderspolitiska uppdrag och genomför därför en årlig enkät till samtliga kommuner.

Frågorna i enkätuppföljningen hösten 2022 berörde både kommunernas arbetsgivarperspektiv och verksamhet gentemot medborgarna. 66 procent eller 191 av 290 kommuner svarade på enkäten, jämfört med 61 procent 2021.

Vissa frågor i 2022 års enkät har förändrats jämfört med 2021 års enkät. Rapporten jämför utfall med förra årets resultat i de fall frågorna är likalydande. Resultaten presenteras utifrån antal svarande kommuner för respektive fråga.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
38

Artikelnummer
2023:17

ISBN (digital)
978-91-987836-1-2 (pdf)