Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Rekrytera för ett rikare arbetsliv - redovisning av ett regeringsuppdrag för att motverkar diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden

Regeringsuppdrag

Denna rapport är en redovisning av det uppdrag om särskilda insatser för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden som Myndigheten för delaktighet fick i augusti 2017.

Uppdraget har inneburit att sprida kunskap om diskriminering av personer med funktionsnedsättning och hur den kan motverkas utifrån ett intersektionellt perspektiv. Syftet har varit att öka förutsättningarna för arbetsgivare, och för andra aktörer som kan bedömas vara relevanta, att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Insatserna har koordinerats med Diskrimineringsombudsmannens uppdrag att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

Rapporten omfattar en redovisning av myndighetens arbete under 2017
samt en beskrivning av fortsatta utmaningar på området och förslag
gällande det fortsatta arbetet.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2018

Antal sidor
21

Artikelnummer
2018:6

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-49-1