Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Metodstöd för att förebygga, upptäcka och uppmärksamma våld bland personer med funktionsnedsättning

Våld

Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett metodstöd som kommer bidra till bättre förutsättningar för kommuner och myndigheter att utveckla sin verksamhet.

Utsattheten för våld är nästan dubbelt så stor bland personer med funktionsnedsättning än för personer utan funktionsnedsättning. Det är därför positivt att arbetet med att utveckla och förmedla kunskap på området våld i nära relation och funktionsnedsättning har fått förutsättningar att tas vidare.

Nytt uppdrag om att ta fram ett metodstöd

Med anledning av MFD:s tidigare uppdrag och kartläggningar fick MFD i regleringsbrevet för 2023 i uppdrag att utarbeta ett metodstöd till kommuner och myndigheter för att systematisera arbetet med att förebygga, upptäcka och uppmärksamma våldsutsatthet och våldsutövande bland personer med funktionsnedsättning. Metodstödet ska enligt uppdraget omfatta alla våldstyper.

Uppdraget slutredovisades den 15 februari 2024.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2024

Antal sidor
20

Artikelnummer
2024:1

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-988779-2-2 (pdf)