Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kommunuppföljning 2015 - PM

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Sammanställning av resultat på nationell nivå från årlig undersökning av kommuners arbete med tillgänglighet och delaktighet.

Denna PM ger en deskriptiv och aggregerad bild av hur kommunerna och kollektivtrafikmyndigheterna arbetar med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Inledningsvis görs en sammanfattande beskrivning och därefter redovisas de områden som enkäterna behandlar (arbetsmarknad, fysisk tillgänglighet, idrott, kultur, utbildning och transport).

Det är huvudsakligen resultaten från kommunuppföljningen 2015 som redovisas, men det görs även jämförelser med 2014 års kommunuppföljning där detta är möjligt. Ett stort antal frågor har justerats mellan 2014 års enkäter och 2015 års enkäter vilket försvårar jämförelser.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2015

Antal sidor
5

Artikelnummer

ISBN (tryck)

ISBN (digital)