Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Information om tolktjänst i arbetslivet - slutrapportering av ett regeringsuppdrag

Slutredovisningen av Myndigheten för delaktighets uppdrag att informera arbetsgivare och andra berörda aktörer om ansvar och insatser för att tillhandahålla tolk och andra stöd.

Åren 2018–2020 har Myndigheten för delaktighet haft uppdraget att informera arbetsgivare och andra berörda aktörer om ansvar och insatser för att tillhandahålla tolk och andra stöd.

Det har ingått i uppdraget att

  • informera om teknik och tjänster
  • främja utveckling och innovation
  • redovisa goda exempel.

Ett särskilt fokus har legat på att kartlägga och analysera hur teknik och innovation i dag och i framtiden kan komplettera tolktjänster och bidra till mer inkluderande arbetsplatser.

MFD har i anslutning till uppdraget sammanställt exempel på arbetsplatser och arbetsgivare som har inkluderat och skapat fungerande förutsättningar för döva, hörselskadade och medarbetare med dövblindhet. 

Slutrapporten beskriver myndighetens arbete och resultat under hela uppdraget.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2021

Antal sidor
29

Artikelnummer
2021:12

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-90-3 (pdf)