Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Information om tolktjänst i arbetslivet - andra delrapporteringen av ett regeringsuppdrag

Arbete och försörjning Regeringsuppdrag

Redovisning av år 2020 i myndighetens uppdrag att informera arbetsgivare och andra berörda aktörer om ansvar och insatser för att tillhandahålla tolk och andra stöd.

Åren 2018 och 2019 arbetade MFD främst med att kartlägga och ta fram informations- och stödmaterial om tolktjänst.  Under 2020 har vi kompletterat arbetet genom att sammanställa goda exempel och innovation inom tolktjänsten. Fokus har främst legat på att kommunicera och sprida materialet till de identifierade målgrupperna.

MFD har också haft fortsatt dialog med organisationer som representerar personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet. via samråd och en referensgrupp.

Uppdraget löper under åren 2018–2020. Myndigheten för delaktighet ska delrapportera uppdraget senast 1 november 2019 och 1 november 2020. Slutredovisningen ska ske senast 24 juni 2021.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
24

Artikelnummer
2020:19

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-72-9 (pdf)