Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Information om tolktjänst i arbetslivet - delrapportering av ett regeringsuppdrag

Arbete och försörjning Regeringsuppdrag

Resultaten från åren 2018 och 2019 i uppdraget att informera arbetsgivare och andra berörda aktörer om ansvar och insatser för att tillhandahålla tolk och andra stöd.

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag att informera arbetsgivare och andra berörda aktörer om ansvar och insatser för att tillhandahålla tolk och andra stöd. I uppdraget ingår också att informera om teknik och tjänster, främja utveckling och innovation samt redovisa goda exempel.

Detta är MFD:s första delrapport som redovisar arbetet åren 2018 och 2019. Uppdraget löper under åren 2018–2020. Myndigheten för delaktighet ska delrapportera uppdraget senast 1 november 2019 och 1 november 2020. Slutredovisningen ska ske senast 24 juni 2021.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2019

Antal sidor
18

Artikelnummer
2019:10

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-60-6 (pdf)