Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshinderspolitiskt stöd i samarbete - delrapport 2022

Regeringsuppdrag

MFD har ett uppdrag att stödja kommuner och regioner i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

I regleringsbrevet för budgetåret 2021 fick MFD i uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna fortsätta stödja kommuner och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska planer och strategier. Uppdraget fortlöper till år 2023. Denna rapport är MFD:s delrapportering för år 2022.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2022

Antal sidor
18

Artikelnummer
2022:4

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-987835-6-8