Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

En förstudie inom området välfärdsteknik

Digital teknik

Syftet med förstudien har varit att undersöka omfattningen av litteratur inom området för att konstatera om det finns tillräckligt med underlag för att kunna genomföra en kunskapsöversikt kring välfärdsteknik.

Denna förstudie visar , efter analys av 69 systematiska översiktsartiklar , att det finns ett något större antal artiklar inom området välfärdsteknik och utfallsmåtten aktivitet och delaktighet. Det innebär att det skulle vara meningsfullt att genomföra en kunskapsöversikt inom dessa områden.

För övriga utfallsmått (trygghet, självständighet och självbestämmande) finns färre artiklar. Dessa kan också vara intressanta att granska ytterligare för att fastställa kunskapsluckor.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2018

Antal sidor
21

Artikelnummer
2018:8

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-51-4 (pdf)