Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Digitala tjänster inom socialtjänst och hemsjukvård

Regeringsuppdrag

Redovisning till regeringen av ett uppdrag om digitala tjänster och digital välfärdsteknik inom socialtjänst och den kommunala hemsjukvården.

Rapporten omfattar en beskrivning av arbetet med uppdraget, vilka aktiviteter som genomförts och resultaten av uppdraget.

  • Uppdraget har omfattat följande områden:
  • Ta fram och sprida information till kommuner om användning och implementering av digitala trygghetstjänster.
  • Upprätta en nationellt samordnad digital plattform för information och kunskap som rör införande, användning och implementering av välfärdsteknologi.
  • Inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gällande införande, användning och implementering av välfärdsteknik.
  • Inventera kommunernas behov av kravspecifikationer avseende välfärdsteknik.
  • Stödja införande och användning av teknik och hjälpmedel för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2016

Antal sidor
34

Artikelnummer
2016:6

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-15-6 (pdf)