Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Digital utveckling i samhället - Rivkraft

Digital teknik

Resultat från undersökningspanelen Rivkraft om den digitala utvecklingen i samhället. Den digitala utvecklingen av teknik och tjänster har underlättat vardagen för majoriteten av de som svarat på enkäten.

I den här rapporten presenteras resultat från panelundersökningen Rivkraft om den digitala utvecklingen i samhället. I enkäten ställdes bland annat frågor om hur den digitala tekniken påverkar vardagen.

Enkäten besvarades under perioden 15 november till 10 december 2018. Totalt svarade 2 353 paneldeltagare, 74 procent kvinnor och 24 procent män. Medelåldern på de som svarade på enkäten var 47 år, den yngsta 16 och den äldsta 95 år.

Den digitala utvecklingen av teknik och tjänster har underlättat vardagen för majoriteten i Rivkraftspanelen. En del i panelen ser både fördelar med digital teknik men även det som försvårar till viss del.

Digital teknik ger många möjligheten att leva mer oberoende, att kunna anpassa vardagen utifrån egna förutsättningar och vara socialt inkluderad. Majoriteten upplever att det främst är banktjänster, att ta del av nyheter och att handla varor och tjänster via webbsidor, och/eller appar, som underlättar deras vardag.

Ger ökad delaktighet i samhället

Att kunna få kontakt med vården och myndigheter upplevs också som positivt. En del känner ökad säkerhet och trygghet genom digitala larm och planeringsverktyg via webbsidor och appar. Den digitala utvecklingen har också bidragit till att majoriteten känner en ökad delaktighet i samhället.

Men för en mindre andel upplevs den digitala tekniken distansera individen från det offentliga och samhället i övrigt. Hinder uppstår också då det är dyrt att köpa teknisk utrustning, abonnemang och uppdateringar av produkter och tjänster.

Även svårigheter att lära sig använda tekniken är ett hinder för att kunna följa med i utvecklingen. Andra hinder upplevs när man önskar boka tider och få kontakt med vården samt få kontakt med olika myndigheter. Det är främst de äldre, 65 år och äldre, som uppger att de digitala tjänsterna försvårar deras vardag.

Majoriteten använder digital teknik i sitt arbete eller för sina studier. De flesta upplever att tekniken är ett hjälpmedel som underlättar. En mindre andel upplever dock att tekniken försvårar. Det kan bero på att tekniken är otillgänglig eller att man inte får den anpassning eller stöd som man är i behov för att kunna använda den.
Fakta

Enkäten innehöll även frågor om ekonomisk situation. Resultatet från det avsnittet redovisas i rapporten Ekonomisk jämställdhet.

Rivkraft är Myndigheten för delaktighets undersökningspanel som regelbundet svarar på frågor inom olika samhällsområden. Det ger oss en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av Rivkraft kan vi också identifiera hinder för delaktighet inom olika samhällsområden.

 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2019

Antal sidor
19

Artikelnummer
2019:5

ISBN (tryck)

ISBN (digital)