Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Delrapportering om metodstöd om våld mot barn och fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Våld Regeringsuppdrag

I juni 2023 fick MFD regeringens uppdrag att kartlägga och utveckla metodstöd om våld mot barn med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår också att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck mot personer med funktionsnedsättning.

Rapporten är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet den 15 februari 2025. Uppdraget består av att:

  • kartlägga och utveckla stödmaterial för att förebygga och upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande bland barn och unga med funktionsnedsättning
  • genomföra en fördjupad kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck mot personer med funktionsnedsättning.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2024

Antal sidor
52

Artikelnummer
2024:2

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-988779-3-9