Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Begränsade livsval - situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Uppföljning av funktionshinderspolitiken Arbete och försörjning Utbildning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning som grupp lever i en mycket ojämlik situation i förhållande till andra grupper i samhället. Många personer lever i ett utanförskap.

Strukturellt låga förväntningar på gruppen i kombination med befintliga stödsystem, utbildningssystem och stöd till arbete och sysselsättning bidrar till att befästa och fördjupa ojämlikheten.

De insatser och stöd som ges lyckas inte på ett effektivt sätt bryta detta utanförskap och bidra till delaktighet i samhällsgemenskapen. Detta sammantaget bidrar till begränsade livsval för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
66

Artikelnummer
2020:8

ISBN (digital)
978-91-87883-66-8 (pdf)