Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Barnrätt i praktiken - Barnkonventionens praktiska tillämpning i Myndigheten för delaktighet

Regeringsuppdrag

MFD har i uppdraget Barnrätt i praktiken kartlagt och analyserat hur myndigheten kan utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom myndighetens verksamhetsområde.

En intern kartläggning på MFD visar att myndigheten inte har en systematik i tillämpningen av barnkonventionens grundprinciper.

MFD har därför tagit fram en handlingsplan för att myndigheten ska kunna arbeta mer systematiskt med att integrera ett barnrättsperspektiv i myndighetens alla delar.

Förhoppningen är att MFD:s interna utvecklingsarbete även ska inspirera och stödja andra verksamheter och organisationer i arbetet med full tillgänglighet och i utformning och implementering av deras barnrättsarbete.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2018

Antal sidor
48

Artikelnummer
2018:10

ISBN (digital)
978-91-87883-52-1 (pdf)