Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Åtgärder på äldreområdet under perioden 2016–2020

Redovisning av Sveriges genomförande av Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA).

Denna rapport fokuserar på äldres rätt att kunna fortsätta vara verksamma och delaktiga i samhällsutvecklingen. Den fokuserar också på rätten till självbestämmande och individualisering, även när man i hög ålder får ett ökat behov av vård och stöd.

Målet med sammanställningen är att redovisa bredden i det arbete som görs i Sverige för att
göra detta möjligt.

Underlaget som redovisas i denna rapport är framtaget som ett stöd till regeringen, men kommer också att fungera som en viktig sammanställning och bas i MFD:s ordinarie arbete med uppföljning och stöd.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2021

Antal sidor
100

Artikelnummer
2021:11

ISBN (digital)
978-91-87883-89-7 (pdf)