Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Allmän kommentar nr 3 om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

Mänskliga rättigheter

Svensk översättning av kommentar nummer 3 artikel 6 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kommentaren handlar om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Kommentaren beskriver vad staterna behöver göra för att motverka våld, diskriminering och stereotypa föreställningar om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning tar fram allmänna kommentarer för att förklara artiklarna i konventionen.

Översättningen följer originalets struktur för att det ska gå att läsa dokumenten parallellt.

Originalet finns på FN-kommitténs webbplats: General comments

Relaterade publikationer

Sammanfattande introduktion

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar nr 3 om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

På lättläst

Lättläst sammanfattning av FN:s Allmänna kommentar 3 - Rättigheter för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

På teckenspråk

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar nr 3 om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning - Teckenspråk

Publikationstyp
FN:s konvention och allmänna kommentar

Utgivningsår
2018

Antal sidor
40

Artikelnummer
2018:4

ISBN (tryck)
978-91-87883-47-7

ISBN (digital)
978-91-87883-48-4 (pdf)