Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Allmän kommentar nr 1 om artikel 12 Likhet inför lagen

Mänskliga rättigheter

Svensk översättning av kommentar nummer 1 till artikel 12 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kommentaren handlar om rätten till likhet inför lagen. Utgångspunkten är att alla personer har rättskapacitet. Det betyder att alla är lika inför lagen.

Kommentaren beskriver vad likhet inför lagen betyder och vad staterna behöver göra för att säkerställa den rätten för personer med funktionsnedsättning på jämlika villkor som andra.

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning tar fram allmänna kommentarer för att förklara artiklarna i konventionen.

Översättningen följer originalets struktur för att det ska gå att läsa dokumenten parallellt. 

Originalet finns på FN-kommitténs webbplats: General comments

Relaterade publikationer

Sammanfattning

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar nr 1 om artikel 12 - Likhet inför lagen

På lättläst

Presentation av Allmän kommentar 1 om artikel 12 – Lättläst

På teckenspråk

Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 1 om artikel 12 Likhet inför lagen – Teckenspråk

Publikationstyp
FN:s konvention och allmänna kommentar

Utgivningsår
2016

Antal sidor
30

Artikelnummer
2016-15

ISBN (tryck)
978-91-87883-26-2

ISBN (digital)
978-91-87883-22-4 (pdf)