Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årsredovisning 2020

Redovisning av Myndigheten för delaktighets verksamhet, resultat, kostnader, intäkter och ekonomi år 2020.

När vi godkände vår verksamhetsplan för året 2020 kunde vi inte föreställa oss att en av våra planerade huvudaktiviteter, att granska samhällets krisberedskap för personer med funktionsnedsättning, på bara ett par månader skulle gå från granskning till empiri.

Coronapandemin har påverkat vår verksamhet under 2020 på många olika sätt. Till skillnad från en del andra myndigheter har pandemin inte krävt stora omdisponeringar av tillgängliga resurser. Pandemin har inte heller i någon större utsträckning trängt ut den ordinarie verksamheten.

Däremot har den i hög grad krävt nyorientering och anpassning för hela myndigheten. Alla medarbetare har gjort stora och viktiga arbetsinsatser under året utifrån dessa nya omständigheter.

Myndigheten för delaktighet kunde tidigt uppmärksamma att inte alla krisaktörer stod rustade fullt ut för uppdraget att nå ut med livsviktig information till alla människor i samhället. Vi tog därför ansvar för att sprida kriskommunikation allt eftersom samt för att samla goda initiativ för att öka tillgängligheten i kommunikationen. 

Under hela pandemin har vi också funnits med som samarbetspartners i den myndighetssamverkan som uppstått. Till vår glädje kunde vi ganska snart konstatera att tillgången på krisinformation i olika tillgängliga format blev allt bättre och allt mer träffsäker.

Pandemin kommer att fortsätta påverka vårt samhälle och dess medborgare under en lång tid framöver. Vi har därför påbörjat ett arbete med att analysera de konsekvenser som pandemin för med sig för personer med funktionsnedsättning, både på kort och lång sikt.

Precis som för uppföljningsarbetet av pandemin i stort, är detta något som kommer att fortsätta under 2021.

Publikationstyp
Årsredovisning

Utgivningsår
2021

Antal sidor
73

Artikelnummer
2020:4

ISBN (tryck)

ISBN (digital)